Publisert 22.02.2018

22. februar - Peder Stol

Petersmesse (om våren) var lagt til 22. februar. Dagen hadde også det folkelige navnet Per varmstein. Da kastet St. Peter varme steiner i vannet så telen og isen løsnet.

«Per varmestein frys ikke jorda meir, men tiner nedenfra», sa de i Salten. Dagen ble også kalt Peder stol, til minne om at apostelen Peter ble satt på biskopstolen i Antiokia og senere på pavestolen i Roma. På primstavene er dette tegnet med en stein eller en nøkkel. Var ikke vårsildefisket i gang før Peder stol, ble det ikke fiske det året.

Kjelde: Språkrådet

Publisert 16.02.2018

Byggjefeltet på Mørkve

Feltet er ferdig regulert med ti tomter som er byggjeklare.

Tomtepris er 320.000 kroner pluss tinglysing og oppmålingsgebyr.

Storleiken på tomtene er 1.000 til 1.500 kvadratmeter. Tomtene ligg på dyrka mark og er lette å opparbeida.

Publisert vinteren 2017

Helsebote

Har du lyst på ein trimtur, men kjem ikke i gang? - No har du sjansen til å koma deg ut!

Måndag er fast turdag

    • Frå og med 4. desember møtest me i Helgatunskifttet klokka.10.30. Me går til fots eller på ski ein times tid før me avrundar på kafeen i Myrkdalsstovo.

Helsebotè oppmodar karane i dalen til å bli med.

Kom dekan ut, folkens! - Heioghå!