Annonsørar

Verksemder med tilknyting til Myrkdalen kan få annonsera på sidene våre mot ei rimeleg godtgjersle. Det kan dreia seg om korte annonsar med kontaktinformasjon eller ein kan få publisert heile sider med meir utfyllande informasjon eller reklame.

  • Pris for annonseside er 600 kr pr. år.
  • Pris for bannerannonse er 2 500 kr pr. år.

 

Ta kontakt på e-post eller telefon ...