Myrkdalen Grendalag

Myrkdalen Grendalag vart skipa 13. april 2011 på eit ope møte for alle som bur i Myrkdalen.

Opptakten til dette møtet var årsmøtet i Samstyret for Myrkdalen 28. februar. Dette møtet gjekk inn for å leggja ned Samstyret, tilpassa vedtektene og skipa Myrkdalen Grendalag.

Tolv personar møtte fram.

Framlegg til vedtekter vart lagt fram og godkjent.


 

Styret i grendalaget:

  • Stig Erlend Jordalen – Leiar, 1 år.
  • Ole Kristian Årmot -- Kasserar 2 år.
  • Anne Grethe Mørkve – Skrivar 1 år.
  • Heine Berland -- Styremedlem 1 år.
  • Leif Børge Sausjord – Styremedlem 2 år.

 

  • Kåre Ulvund, varamedlem 1 år.
  • Revisor, Gudmund Furu 1 år.
  • Valnemnd, Lars Ove Sausjord og Kjetil Skjervheim 1 år.

Referat frå årsmøtet i 2017.


 

Myrkdalen Grendalag eig og driv denne nettstaden.