Næringsliv

Berebjelken i næringslivet i Myrkdalen har vore og er landbruk. Tidene forandrar seg og på same måte forandrar næring og leveveg seg.

Av andre næringar kan me nemna: reiseliv, serviceyting, hytteutleige, kunsthandverk (trearbeid), ridesenter, camping (sommar og vinter), transport, bygg og anlegg.

Myrkdalen er kjend for treskjering og kunsthandverk, me kan nemne Styrk Hirth, Styrkår Hirth og Sjur Mørkve som nokre av desse. I dag drivr Treskjerartunet slik produksjon på heiltid.

Reiselivet er den raskast veksande næringa i Myrkdalen på grunn av utbygginga av hytter og skiheis.

Vossestrand Hotel har bygt på og utvida verksemda. Bønder og andre leiger ut husvere og hytter.

Myrkdalstova som både er varmestove for alpinanlegget, serveringsstad, leiger ut husvere, og som driv med booking av kortare og lengre ferieopphald. I desember 2012 opna Myrkdalen Hotel med 112 rom og tre restaurantar.

I Myrkdalen kan ein finna overnatting og ha lengre opphald på Myrkdalen Hotel, Vossestrand Hotel, Helgatun Fjellpensjonat og Myrkdalen Fjellandsby.

Myrkdalen Fjellheisar driv alpinanlegget som gradvis blir utbygd år for år. Det finst planar for vidare utbygging av heisanlegg og hytter. I 2008 har det blitt investert ca. 70 millionar kroner i ny ekspressheis og nye skitrekk.

Ein del av næringslivet er naturleg tilknytta landbruksnæringa som til dømes Myrkdalen Hestesenter som driv med ridesenter og aktivitetsgard. Andre driv med brøyting, snømåking, og atter andre servicefunksjonar til hytteigarar i kombinasjon med vanleg gardsdrift.

I Myrkdalen er det råd å få til noko for den som vil. Det er opp til dei som bur der og nye tilflyttarar å forma og utvikla bygda vidare.