Om Myrkdalen

Myrkdalen er ei lita bygd i Voss kommune med ca. 240 innbyggjarar.

Myrkdalen sett frå TveiteMyrkdalen ligg tre mil frå kommunesenteret Vossevangen. Det tek ca. to timar med bil frå Bergen. Myrkdalen ligg om lag midt mellom Hardangerfjorden i sør og Sognefjorden i nord, med andre ord midt i smørauga av Vestlandet.

Innfallsporten til Myrkdalen er Myrkdalsvatnet i sør og Vikafjellet i nord. Like ved desse er det byggjefelt med ledige tomter.

Landbruk er hovudnæringa i Myrkdalen og pregar det flotte kulturlandskapet. SkjervheimMyrkdalen har flott natur som kan nyttast sommar som vinter.

Vintersdagen er Myrkdalen eit av dei mest snøsikre områda på Vestlandet. I dalen finst både alpinanlegg og lysløype og kvite vidder i fjellområda for dei som vil ha det.

Sommar og haust er tida for jakt, fiske og turar i variert terreng, med storslått vestlandsnatur.

Myrkdalen har lange tradisjonar for treskjering og kunsthandverk av ulikt slag.Hyttebygging og bygging av feriehusvære har prega Myrkdalen dei seinare åra. Dette kan gje grobotn for etablering av nye næringar og gje landbruksnæringa fleire bein å stå på.